LCG Piëzo preamp

€ 115,00

NL - Een preamp met een ultra hoogohmige ingang die het beste weet te halen uit piëzo pickups.

Als je een piëzo element zonder tussenkomst van ander electronica direct aansluit aan deze preamp, dan krijgt je pickup de best mogelijke belasting wat resulteert in een bredere frequentie respons. Het laag in het hierdoor verkregen geluid is wel eens omschreven als “voelbaar” door een tevreden gebruiker van ons pickupsysteem.

De preamp bestaat uit een volledig discreet low noise J-Fet circuit in klasse A instelling. Dezelfde als we gebruiken in de “Espressivo Volante” pickupsystemen voor Cello en Contrabass die wij produceren.

We zijn er trots op dat we de gebruikte J-Fets individueel selecteren, en de waarde van de biasweerstanden heel precies aanpassen aan de de individuele J-fet. Dit om de maximale headroom te garanderen.

 

ENG - A dedicated ultra high input impedance preamp for use with piëzo pickups.  If a piëzo pickup is connected directly to this preamp, this preamp will provide the best possible load to the pickup, which results in a wide frequency response. The resulting bass sound has been described as “tactile” by a satisfied user.

It is a fully discrete Class A J-Fet based low noise circuit. The same we include with the “Espressivo Volante” cello and double bass pickupsystems we produce ourselves.

We pride ourselves on the fact that we use individually selected J-fets and tailor values of the bias resistors to the individual J-Fet used, for highest possible headroom.